O společnosti

Cílem naší společnosti je řešení nestandardních životních, rodinných, pracovních či obchodních situací a vztahů, jakož i dalších specifických situací vyžadujících detektivní či zpravodajské činnosti, které by byly pro Vás za daných podmínek obtížně řešitelné.
V životě každého mohou nastat nejrůznější specifické situace, se kterými si běžný člověk jen těžko poradí a kdy se můžou hodit služby soukromého detektiva. V tomto případě můžete využít naše detektivní služby nebo informační a zpravodajské činnosti, kterými se zabýváme.

Detektivní činnost vyžaduje zejména odborný přístup a maximální diskrétnost při řešení jednotlivých případů. Tato podmínka je zaručena díky profesionálnímu týmu našich detektivů, kteří mají za sebou dlouholetou odbornou praxi většinou ve speciálních státních a komerčních útvarech. Dále pak teoretické znalosti získané většinou díky vysokoškolskému odbornému vzdělání a sledováním nejnovějších trendů a absolvování odborných vzdělávacích kursů. Předpokladem úspěšné detektivní činnosti je zejména rychlost a kvalita. Veškerá činnost při provádění detektivní práce je však vždy založena na seriózním přístupu ke klientovi a na dodržování diskrétnosti za všech okolností. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vždy mu navrhujeme takové postupy a metody, které vedou k co nejrychlejšímu vyřešení jeho ožehavé situace.

Naše společnost dále zajišťuje komplexní a profesionální spektrum služeb v oblasti komerční bezpečnosti s garancí naprosté diskrétnosti. Specializujeme se na dohledání, odběr a zajištění nesplacených předmětů financování, prověřování bonity klientů, řešení pohledávek. Vaší společnosti pomůžeme řešit problémy v oblasti hospodářské kriminality, které ohrožují chod, úspěšnost a ziskovost Vaší firmy. Nabízíme Vám vysokou profesionalitu, serióznost, diskrétnost a osobní přístup při jednání.

V případě Vašeho zájmu o naše služby Vám rádi poskytneme podrobnější informace.