Kontrola zaměstnanců

Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který bude mít podezření, že jeho zaměstnanec, pobírající nemocenské, nedodržuje stanovený režim určený ošetřujícím lékařem.

Zabráníme zneužívání výplaty denní dávky při pracovní neschopnosti a tímto ušetříme Vaší společnosti finanční prostředky.

Provedeme kontrolu Vašich zaměstnanců, kteří jsou v pracovní neschopnosti, zda opravdu dodržují stanovený režim, tj. nevykonávají jinou činnost, zdržují se v místě pobytu a dodržují stanovený režim vycházek, které uvedl ošetřující lékař na dokladu o pracovní neschopnosti pro pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti.

Kontrola zaměstnance samozřejmě probíhá v kteroukoliv denní hodinu.

O kontrole zaměstnance je sepsán protokol, kde je zapsán výsledek kontroly.