Přeprava cenných zásilek

Přeprava za účasti klienta.
Přeprava bez účasti zákazníka.
Způsob přepravy, technické prostředky jsou dány předpisy na přepravu finančních hotovostí a cenin v souladu s pojistnými podmínkami naší detektivní kanceláře a pojišťovny.