Osobní kontakt s dlužníkem

Naší specializací je vymáhání pohledávek mimosoudní cestou prostřednictvím přímé komunikace s dlužníkem.

Zakládáme si na individuálním přístupu a proto má naše práce mnohonásobně efektivnější výsledky než inkasní společnosti, které fungují na bázi neosobního přístupu k dlužníkovi tj. pouze psaní upomínek a telefonování.

Úspěchů při vymáhání pohledávek dosahujeme i tím, že dlužníka osobně navštívíme, zmapujeme jeho majetkové poměry a uzavřeme s ním právně vymahatelnou dohodu o uznání dluhu, nebo splátkový kalendář, který vám může přinést postupnou úhradu dluhu.

Kromě toho také prověřujeme, zda dlužník svým jednáním nenaplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu, konkrétně například podvodu, krádeže, nebo zpronevěry, což bývá často významnou pobídkou pro dlužníka, aby své dluhy neprodleně uhradil.