Odběr financovaných předmětů

Naše společnost poskytuje leasingovým a finančním společnostem detektivní služby na vyhledávání a odběr nesplacených dopravních prostředků a dalších financovaných předmětů.

Obecně se jedná o tyto speciální služby:

dohledání, zajištění a odběr předmětu financování.
inkasování veškerých dlužných pohledávek souvisejících s financovaným předmětem.
řešení problematických záležitostí souvisejících s předmětem financování dle požadavku zadavatele.

Naše společnost je schopna řešit problematiku tohoto typu s naprostým profesionálním přístupem a především s konkrétními a pozitivními výsledky.

Popis cyklu služby od předání dat až po zajištění pohledávky související s financovanými předměty.

Předání dat od zadavatele (plná moc, saldo, technický průkaz, LS, ÚS).
Vypracování operativního plánu.
Vyhledání dlužníka a předmětu financování, přímý kontakt s dlužníkem.
Vedení cílené kampaně s alternativními výsledky a závěry.
Zajištění a odběr předmětu financován&iacute.
Transport a předání financovaného předmětu na určené místo.
Vyhotovení fotodokumentace předmětu financován&iacute.
Ukončení případu.
Předání závěrečné zprávy zadavateli.

Ukončení případu
Samotné ukončení případu má tyto tři základní možnosti vyřešení:

inkaso dlužných LS, ÚS.
odběr financovaného předmětu.
návrh na podání trestního oznámení.

Časový horizont
Garantovaná doba vyřešení případu je vždy minimální, nejdéle však do 3 dnů od předání dat zadavatelem, pokud není stanoveno jinak. V případě výskytu objektivních okolností neumožňujících uzavření případu ve stanoveném termínu, je zpracována průběžná zpráva, která je předána zadavateli k dispozici s naznačením alternativ a forem řešení vedoucí k uzavření případu. Případ je nadále dozorován a je veden k nejrychlejšímu možnému ukončení s kladným výsledkem.

Alternativní návrhy a doplňující informace
Každý případ je svým způsobem originální a lze jej vždy řešit několika různými způsoby. Jakákoliv alternativa však vždy musí směřovat k jednomu cíli a tím je úhrada dlužné částky, nebo odběru financovaného předmětu. Nicméně při této činnosti dodržujeme veškerá zákonná ustanovení ČR, při řešení některých specifických případů spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení.